Prakata

Laman ini berfungsi sebagai laman pengganti sementara untuk laman resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, http://www.balaibahasajatim.org, yang masih dalam masa perbaikan. Laman ini akan ditutup apabila laman resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur telah diaktifkan kembali.

Salam,

 

 

Ketua Tim Laman

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Iklan